Valsts budžets

Aktuālā informācija par valsts budžeta stāvokli.

Informācija līdz 2017. gada jūlijam ir par faktiskajiem ieņēmumiem un izdevumiem. Sākot no 2017. gada jūlija atspoguļota informācija par budžeta ieņēmumu un izdevumu plānu.

Valsts budžets 2017. gadam

Valsts budžets 2018. gadam

Valsts budžets 2019. gadam

Valsts budžets 2020. gadam

Valsts budžets 2021. gadam