Finanšu ministrija

Finanšu ministrija ir atbildīga par valsts budžeta un nodokļu politiku.

Finanšu ministrija sagatavo un virza apstiprināšanai Ministru kabinetā valsts budžeta projektu, un reizi mēnesī informē sabiedrību par aktuālo budžeta izpildi.

Finanšu ministrija sagatavo un virza apstiprināšanai Ministru kabinetā nodokļu un nodevu likumu projektus.

Finanšu ministrija ar tās padotības iestāžu starpniecību īsteno valsts budžeta un nodokļu politiku, nodokļu iekasēšanu, ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, kā arī citas tai normatīvajos aktos deleģētās funkcijas.