Ministrijas

Ministrija ir attiecīgās valsts pārvaldes nozares vadošā iestāde, kas organizē un koordinē likumu un citu normatīvo aktu īstenošanu, piedalās nozares politikas izstrādāšanā.

Ministrija ir tieši pakļauta ministram.

Midgardas karalistē ir šādas ministrijas: