Ministrijas

Ministrija ir attiecīgās valsts pārvaldes nozares vadošā iestāde, kas organizē un koordinē likumu un citu normatīvo aktu īstenošanu, piedalās nozares politikas izstrādāšanā.

Ministrija ir tieši pakļauta ministram.

Advertisements