Karaļnams

Karaļnamu veido karaliskā ģimene – monarhs, viņa laulātais, abu radinieki
Civillikuma izpratnē līdz 3. pakāpei, to laulātie, ja monarhs nenosaka citādi –, kā arī
monarha uzaicinātas personas un karaļnama funkciju izpildei nepieciešamās
amatpersonas.
Karaļnama struktūru un darbību nosaka īpašs likums.

Midgardas Karalis

Midgardas karalis ir valsts galva, kas izdod likumus un vada Ministru kabinetu, pārstāv valsti starptautiski, ieceļ valsts diplomātiskos pārstāvjus un pieņem citu valstu diplomātiskos pārstāvjus, noslēdz un ratificē starptautiskus līgumus, ir karalisko bruņoto spēku augstākais virspavēlnieks.

Pašreizējais karalis ir Karaliskā Majestāte Krišjānis Liepiņš.

E-pasts saziņai: krisjanis.liepins [at] kingdomofmidgard.com

 

Advertisements