Valdība

Midgardas karalistes valdību veido:

  • monarhs un viņa pārstāvētais karaļnams,
  • Ministru kabinets, kas sastāv no monarha un viņa aicinātiem ministriem,
  • tiešās pakļautības iestādes.

Katra valsts pārvaldes iestāde īsteno tai Konstitūcijā, likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās valsts pārvaldes funkcijas.