Svētku, atzīmējamās un piemiņas dienas

Svētku, atzīmējās un atceres dienas Midgardas karalistē:

8. aprīlis – Neatkarības proklamēšanas diena.

22. maijs – Starptautiskā biloģiskās daudzveidības diena.

29. augusts – Karaļa dzimšanas diena.