Domīnijas

Ar VKM Krišjāņa I lēmumu 2018. gada 18. martā Midgardas karalistei pievienotas trīs domīnijas. Domīnijas ir monarha tiešā pārraudzībā.

Dižā baltu impērija (Great Baltic Empire) ir politiskās simulācijas spēlē NationStates pastāvoša virtuāla nācija, kas dibināta 2015. gada 11. septembrī. 2018. gada 17. martā tā pieņēma lēmumu pievienoties Midgardas karalistei, kā teikts tās publicētajā paziņojumā, “ņemot vērā abu nāciju kultūras, vēstures un pasaules skatījuma kopību.”

Theatvols Ord ir politiskās simulācijas spēlē NationStates pastāvoša virtuāla nācija, kas dibināta 2018. gada 9. martā. 2018. gada 17. martā tā pieņēma lēmumu pievienoties Midgardas karalistei, kā teikts tās publicētajā paziņojumā, “ņemot vērā abu nāciju kultūras, vēstures un pasaules skatījuma kopību.”

Leence Iveep ir politiskās simulācijas spēlē NationStates pastāvoša virtuāla nācija, kas dibināta 2018. gada 17. martā. 2018. gada 17. martā tā pieņēma lēmumu pievienoties Midgardas karalistei, kā teikts tās publicētajā paziņojumā, “ņemot vērā abu nāciju kultūras, vēstures un pasaules skatījuma kopību.”