Lēmums par Dižās baltu impērijas, Theatvols Ord un Leence Iveep iekļaušanu Midgardas karalistē un Dižās baltu impērijas, Theatvols Ord un Leence Iveep domīnijas statusu

Saņemot informāciju, ka:

2018. gada 17. martā Dižā baltu impērija (Great Baltic Empire) publicējusi paziņojumu par pievienošanos Midgardas karalistei domīnijas statusā;

2018. gada 17. martā Theatvols Ord publicējusi paziņojumu par pievienošanos Midgardas karalistei domīnijas statusā;

2018. gada 17. martā Leence Iveep publicējusi paziņojumu par pievienošanos Midgardas karalistei domīnijas statusā;

Atzīstot minēto nāciju brīvi pausto gribu;

Viņa Karaliskā Majestāte Krišjānis I pieņem un izsludina lēmumu:

Iekļaut Dižo baltu impēriju, Theatvols Ord un Leence Iveep Midgardas karalistē domīnijas statusā;

Noteikt, ka līdz turpmākiem lēmumiem par domīniju statusu gan vispārīgi, gan konkrētajos gadījumos, domīnijas atrodas monarha tiešā pārraudzībā.

 

VKM Krišjānis I

2018. gada 18. martā

 

Lēmums par Dižās baltu impērijas, Theatvols Ord un Leence Iveep iekļaušanu Midgardas karalistē un Dižās baltu impērijas, Theatvols Ord un Leence Iveep domīnijas statusu

Advertisements
This entry was posted in Lēmumi un rīkojumi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.